Munu-Bar
⛪ หน้าแรก ⚐ เกี่ยวกับโรงเรียน ⚉ ผู้บริหารโรงเรียน ☎ ติดต่อเรา ⛑ LOG-IN
Slide Show
0/5
18 August 2018

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

1/5
24 November 2018

สืบสานประเพณีลอยกระทง1

2/5
12 October 2018

สืบสานประเพณีลอยกระทง2

3/5
17 December 2018

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่

4/5
12 September 2018

กิจกรรมประชุมผู้ครองโรงเรียนผู้อำนวยการ


นายทองฮะ พรภูมินทร์

หน่วยงานที่เกียวข้อง

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
สพป.หนองคายเขต 1
สำนักงาน สพฐ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบข้อมูล OBEC 

☰ กิจกรรม / Activity ☰

07 ธันวาคม 2018 : คณะครูโรงเรียนโกสัมพีศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น. ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนโกสัมพี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1 จำนวน 89 คน ได้เดินทางมา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร นวดแผนไทย ช่างเสริมสวย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14

28 พฤศจิกายน 2018 : พิธีถวายราชสดุดี

วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561 โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 14 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหนองคาย

23 พฤศจิกายน 2018 : มอบเงินสนับสนุนร่วมสร้างลานอเนกประสงค์

วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561 คุณมาลี คำแพงศรี (Madam Malee Tong) มอบเงินสนับสนุนร่วมสร้างลานอเนกประสงค์ จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 14 โดยมีนายทองฮะ พรภูมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

☰ เข้าชมกิจกรรมทั้งหมด >>>......


☰ ข่าวประชาสัมพันธ์ / News ☰
⚫ 07 ธันวาคม 2018 เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น. ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนโกสัมพี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1 จำนวน 89 คน ได้เดินทางมา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร นวดแผนไทย ช่างเสริมสวย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
⚫ 28 พฤศจิกายน 2018 วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561 โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 14 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดหนองคาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลหนองคาย
⚫ 23 พฤศจิกายน 2018 วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561 คุณมาลี คำแพงศรี (Madam Malee Tong) มอบเงินสนับสนุนร่วมสร้างลานอเนกประสงค์ จำนวนเงิน 100,000 บาท ให้โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 14 โดยมีนายทองฮะ พรภูมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ
⚫ 23 พฤศจิกายน 2018 วันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561 โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 14 ได้จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับท่าน ผอ. นายทองฮะ พรภูมินทร์ และคณะครูย้าย บรรจุใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคล
⚫ 22 พฤศจิกายน 2018 วันที่ 22 พ.ย. 2561 โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 14 เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2561 ตำบลหนองสองห้อง จังหวัดหนองคาย

☰ อ่านทั้งหมด >>>......


   ☰ RPK: CHANEL 14 ☰   

☰ คนดีคนเก่ง ราชประชานุเคราะห์ 14 ☰

Comming Soon