Munu-Bar
⛪ หน้าแรก ⚐ เกี่ยวกับโรงเรียน ⚉ ผู้บริหารโรงเรียน ☎ ติดต่อเรา ⛑ LOG-IN
Slide Show
0/6
18 August 2018

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

1/6
24 November 2018

สืบสานประเพณีลอยกระทง1

2/6
12 October 2018

สืบสานประเพณีลอยกระทง2

3/6
17 December 2018

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่

4/6
12 September 2018

กิจกรรมประชุมผู้ครองโรงเรียน

5/6
14 December 2018

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2562
☰ ภาพกิจกรรมโรงเรียน ☰

10 พฤศจิกายน 2018 : O-NET ประจำปี 2560

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนน O-net ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 14
เป็นอันดับ 1 ของโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ทั้งหมด 58 โรงเรียน
เป็นอันดับ 4 ในกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ของ สพฐ.
เป็นอันดับ 5 ในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ของ สพฐ.
เป็นอันดับ 6 ในกลุ่ม สาระภาษาไทย ของ สพฐ.
เป็นอันดับ 7 ในกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ของ สะฐ.
และอันดับ 7 คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระ ของ สพฐ.

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
×