Munu-Bar
⛪ หน้าแรก ⚐ เกี่ยวกับโรงเรียน ⚉ ผู้บริหารโรงเรียน ☎ ติดต่อเรา ⛑ LOG-IN
Slide Show
0/6
18 August 2018

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

1/6
24 November 2018

สืบสานประเพณีลอยกระทง1

2/6
12 October 2018

สืบสานประเพณีลอยกระทง2

3/6
17 December 2018

แนะนำผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่

4/6
12 September 2018

กิจกรรมประชุมผู้ครองโรงเรียน

5/6
14 December 2018

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2562
☰ ภาพกิจกรรมโรงเรียน ☰

07 ธันวาคม 2018 : คณะครูโรงเรียนโกสัมพีศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น. ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนโกสัมพี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต1 จำนวน 89 คน ได้เดินทางมา ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร นวดแผนไทย ช่างเสริมสวย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
×