ภาพกิจกรรม
คารวะผู้ว่าฯ หนองคาย และเข้าพบ ผอ.สพป.นค.1

คณะผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ได้ขออนุญาตเข้าคารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์

และเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ นายมติชน มูลสูตร เพื่อนำเรียนกำหนดพิธีการรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของ โรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) อย่างเคร่งครัด

โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,15:53   อ่าน 14 ครั้ง