ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน
นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาณ ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย 1 ประจำกลุ่มเครือข่ายเมือง 4 และนายพรเทพ รัตนติสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน นาฮีนุเคราะห์ ประธานกลุ่มเครือข่ายเมือง 4 ได้มา นิเทศก์ติดตามการจัดเรียนการสอน พร้อมให้คำปรึกษาและคำชี้แนะในการขับเคลื่อนนโยบายและ การดำเนินการในสถานศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ขอขอบคุณ ทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2564,15:54   อ่าน 11 ครั้ง