ภาพกิจกรรม
สนามสอบแข่งขัน บรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2564
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ เป็นสนามสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) โดยมีนายพรเทพ รัตนติสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ เป็นผู้อำนวยการสนามสอบ
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2564,15:55   อ่าน 256 ครั้ง