ภาพกิจกรรม
รับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"
นายสุพรหม ทาเภา รองผู้อำนวยการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ ได้มอบหมายให้นางธัญวรัตน์ชนก ตะโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ พร้อมด้วย นางธารินี ธรรมสอน เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2565,15:56   อ่าน 358 ครั้ง