ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 2565

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตามวิถีใหม่ New normal ในการนี้ นายสุพรหม ทาเภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 พร้อมด้วยคณะบริหาร ครู และบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

คณะบริหารได้ให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งข้อคิดเกี่ยวกับการเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทย มุ่งศึกษาเล่าเรียน นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม อีกทั้งแนวคิดจากคำขวัญวันเด็ก "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,15:59   อ่าน 840 ครั้ง