ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยเแห่งชาติ ประจำปี 2565
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทักษะความสามารถด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยเแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เมืองหนองคาย กลุ่มที่  4    ในการนี้ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะ์ ๑๔ ชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 รายการ ได้แก่  การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 , การประกวดคัดลายมือ ม.1-3  และการประกวดแต่งคำประพันธ์ ม.1-3

 
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,18:06   อ่าน 406 ครั้ง