ภาพกิจกรรม
รพ.สต.ค่ายบกหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้น อ.2-ป..6
วันที่ 4-6 มิถุนายน 2565 บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ายบกหวาน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นางสาวประนัดดา โพธิ์ปักขา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  นางสาวอรสา จุลโสม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  นางสุนทรี ทรายขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน และ นางสาวนิตยา โคตะบิน  ผู้ช่วยทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องสุขอนามัยแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,16:19   อ่าน 356 ครั้ง