ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เวปไซต์ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภคพร อุตตะกะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,14:30  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซต์ผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญรัศม์ ฮาดดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,13:21  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรม .PA.
ชื่ออาจารย์ : นายก้องเกียรติ แสงสงคราม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,11:48  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจรรจิรา ใจหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,11:45  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจรรจิรา ใจหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,11:39  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ ๓ เปิดโลกการศึกษาไร้ขีคจำกัด ในยุคจักรวาลนฤมิค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภคพร อุตตะกะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,11:30  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รหัสหลักสูตร ๖๔๑๔๕ จำนวน ๙ ชั่วโมง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภคพร อุตตะกะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,11:25  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชลี โยธาทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,11:20  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยาการบรรยายงานวิชาการอบรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
ชื่ออาจารย์ : นายรฐนนท์ สุวรพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,11:07  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัญชลี โยธาทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,11:07  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..